PREDRAG NIKOLIĆ PR, AGENCIJA ZA GRAFIČKI DIZAJN NINJA BOY CREATIONS, TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:45
Основни подаци
Пословно име: PREDRAG NIKOLIĆ PR, AGENCIJA ZA GRAFIČKI DIZAJN NINJA BOY CREATIONS, TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 60514879
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Svetozara Markovića 46
Датум почетка обављања делатности: 01.02.2007
ПИБ: 104819063
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.02.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 1813
Назив делатности: Услуге припреме за штампу

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104819063
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011400154-19

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 557018
Телефон 2: +381 (0)65 8236462
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni