PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU LIVPRODUKT DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:54
Основни подаци

Пословно Име: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU LIVPRODUKT DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08270112
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Новосадски пут бб
Датум оснивања:23.12.1992
ПИБ: 101424898

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 05.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 3832
Назив делатности: Поновна употреба разврстаних материјала

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424898
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
325-9604700001668-06
340-0000013001043-16
155-0000000016261-18
325-9601700001668-21
330-0000065000128-66
325-9500700001948-74
325-9602700001668-16
340-0000000002967-50

Контакт подаци

Телефон 1: 021 730 933
Телефон 2: 063 575476
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni