PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FRESHGRO DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:00
Основни подаци

Пословно Име: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FRESHGRO DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20177047
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Новосадски пут бб.
Датум оснивања:29.06.2006
ПИБ: 104516254

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 05.07.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0113
Назив делатности: Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104516254
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000364405-51
180-3071210040087-04
105-0000006500441-71
370-0000000002071-30
125-1200000002375-69
160-0000000388768-03
125-1290000002259-64
125-0000001766268-17
205-0000000122300-42

Контакт подаци

Телефон 1: (021) 733 733
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni