PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PANNON PIG DOO NADALJ

privrednik-nadalj 06 Sep 2016 10:40

Пословно Име: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PANNON PIG DOO NADALJ
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20060328
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Надаљ | Улица и број: Туријски пут бб
Датум оснивања:04.07.2005
ПИБ: 103983544

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 19.07.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0146
Назив делатности: Узгој свиња

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103983544
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
325-9500700007739-64
220-0000000108314-03
265-1000000057448-76
220-2130200008152-02
265-2010310004570-25

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni