PREVOZNIČKA ZADRUGA PREVOZ SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:45
Основни подаци

Пословно Име: PREVOZNIČKA ZADRUGA PREVOZ SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08172021
Правна форма: Задруга
Врста задруге: Друга
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Франца Листа 2
Датум оснивања:09.06.1990
ПИБ: 102122445

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 11.05.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Извор средстава за оснивање и пословање задруге :

Улози

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102122445
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
205-0000000122927-04
160-0000000923291-38
105-0000000083485-28
340-0000000002491-23
160-0000000932291-04
105-0000000065162-95

Контакт подаци

Телефон 1: 021 731741
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni