PROJEKTNI BIRO LINIJA ZOLTAN FAĐAŠ PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 9:04
Основни подаци
Пословно име: PROJEKTNI BIRO LINIJA ZOLTAN FAĐAŠ PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 56801812
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Zmaj Jovina 16
Датум почетка обављања делатности: 15.03.2005
ПИБ: 103748028
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.03.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 7112
Назив делатности: Инжењерске делатности и техничко саветовање

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103748028
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000032762-02

Контакт подаци

Телефон 1: 0638069161
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni