Računarsko programiranje MyLogic Srbobran, Marina Ognjenović PR

preduzetnik-srbobran 16 Sep 2016 6:52

Основни подаци

Пословно име: Računarsko programiranje MyLogic Srbobran, Marina Ognjenović PR
Статус: Активан
Матични број: 62527854
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Petra Drapšina 130, 21480 Srbobran, Srbija 11
Датум почетка обављања делатности: 27.06.2011
ПИБ: 107142484

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 27.06.2011

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 6201
Назив делатности: Računarsko programiranje

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 107142484
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-6500451-41 AIK Banka
Контакт подаци

Телефон 1: (+38121) 384-11-95
Телефон 2: (+38165) 883-95-33
Факс:
Интернет адреса: office@mylogic.co.rs

 

Komentari su zatvoreni