RADIO SRBOBRAN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INFORMISANJE SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:39
Основни подаци

Пословно Име: RADIO SRBOBRAN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INFORMISANJE SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08067511
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Листа Ференца 2/V
Датум оснивања:16.12.2002
ПИБ: 101425614

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 27.08.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 6020
Назив делатности: Производња и емитовање телевизијског програма

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425614
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
840-0000005042763-56
340-0000010000952-47
340-0000000001717-17
840-0000009330763-02
340-0000011004611-47

Контакт подаци

Телефон 1: 021 731 444
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:www.radiosrbobran.info

Komentari su zatvoreni