RADOMIR VIDAKOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA AGRO GRADNJA NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:22
Основни подаци
Пословно име: RADOMIR VIDAKOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA AGRO GRADNJA NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 62633573
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Partizanska 45
Датум почетка обављања делатности: 12.10.2011
ПИБ: 107284300
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 12.10.2011

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

17.06.2013 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4399
Назив делатности: Остали непоменути специфични грађевински радови

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 107284300
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000361297-63
160-0000000361291-81

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)63 8562050
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni