REMMING DOO ZA REMONT, MONTAŽU I INŽENJERING SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:39
Основни подаци

Пословно Име: REMMING DOO ZA REMONT, MONTAŽU I INŽENJERING SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08214379
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Лист Ференца 2
Датум оснивања:24.09.1990
ПИБ: 101425093

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 15.07.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2511
Назив делатности: Производња металних конструкција и делова конструкција

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425093
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000039044-23
150-0070100001525-14
160-0050100247531-10
250-2030001384070-10
150-5000310002665-39
205-0000000219908-61
205-0000000082492-59
250-2030001565030-39
330-0070100108796-95
160-0000000932350-21
340-0000011011007-65
330-0000015007499-45
205-0070100306768-12
840-0000009661763-88
340-0000010011109-34
220-0000000135034-62
220-2030200021219-04

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (21) 548-151; 548-152
Телефон 2:
Email: info@remming.co.rs

Факс: +381 (21) 548-150
Интернет адреса:http://www.remming.co.rs/

Komentari su zatvoreni