SAMOSTALNA PREVOZNIČKA RADNJA GORAN VUKOVIĆ PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:50
Основни подаци
Пословно име: SAMOSTALNA PREVOZNIČKA RADNJA GORAN VUKOVIĆ PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 60150354
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Svetog Save 2
Датум почетка обављања делатности: 14.05.2006
ПИБ: 104389908
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 14.05.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104389908
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200094363-69
310-0000000016678-37

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni