SAMOSTALNA PREVOZNIČKA RADNJA VUJOVIĆ LUKA PREDUZETNIK SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:57
Основни подаци
Пословно име: SAMOSTALNA PREVOZNIČKA RADNJA VUJOVIĆ LUKA PREDUZETNIK SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 56334343
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Sterijina 12
Датум почетка обављања делатности: 21.12.2004
ПИБ: 103642518
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 21.12.2004

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

10.07.2007 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103642518
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-32353-65
220-51426-44

Контакт подаци

Телефон 1: 021 732122
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni