SAMOSTALNA PROIZVODNA I TRGOVINSKA RADNJA ZLATNO ZRNO ZLATNE KAPI ZORAN DRAGANIĆ PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:49
Основни подаци
Пословно име: SAMOSTALNA PROIZVODNA I TRGOVINSKA RADNJA ZLATNO ZRNO ZLATNE KAPI ZORAN DRAGANIĆ PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 50894363
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Mađarska 2
Датум почетка обављања делатности: 23.09.1992
ПИБ: 101869302
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 23.09.1992

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 1083
Назив делатности: Прерада чаја и кафе

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101869302
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001021246-38
340-0000011414430-65

Контакт подаци

Телефон 1: +38163/8907763
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni