SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA SUQIN SUQIN WANG PREDUZETNIK, SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:41
Основни подаци
Пословно име: SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA SUQIN SUQIN WANG PREDUZETNIK, SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 56967915
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Srbijanska 1
Датум почетка обављања делатности: 05.10.2005
ПИБ: 104040875
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 05.10.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4771
Назив делатности: Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104040875
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000254495-78

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni