SAMOSTALNA USLUŽNA RADNJA S-PRINT SAŠA MIKOVIĆ PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:53
Основни подаци
Пословно име: SAMOSTALNA USLUŽNA RADNJA S-PRINT SAŠA MIKOVIĆ PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 55943583
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Miloša Obilića 149
Датум почетка обављања делатности: 01.03.2004
ПИБ: 103228063
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.03.2004

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 1812
Назив делатности: Остало штампање

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103228063
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000030192-49
340-0000011407409-79

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:https://sprint-1812.ls.rs/rs/

Komentari su zatvoreni