SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KOLAR HORVAT NANDOR PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:33
Основни подаци
Пословно име: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KOLAR HORVAT NANDOR PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 50899276
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Šajkaška 1
Датум почетка обављања делатности: 05.08.1988
ПИБ: 101869271
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 05.08.1988

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 1624
Назив делатности: Производња дрвне амбалаже

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101869271
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000012949-77

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 731345
Телефон 2: +381 (0)63 7726812
Факс: +381 (0)21 731345
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni