SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PEKARA DB BRANKOV MLADEN PR, SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:33
Основни подаци
Пословно име: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PEKARA DB BRANKOV MLADEN PR, SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 52490901
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Karađorđeva 21
Датум почетка обављања делатности: 24.11.1997
ПИБ: 101424960
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 24.11.1997

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 1071
Назив делатности: Производња хлеба, свежег пецива и колача

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424960
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000006588-51
160-0000000931676-06
160-0000000923204-08
160-0000000933288-20
340-0000013001551-44

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 730235
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni