SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA AUTOSERVIS DENIN DUŠAN DENIN PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:42
Основни подаци
Пословно име: SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA AUTOSERVIS DENIN DUŠAN DENIN PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 60093024
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Devet Jugovića 19
Датум почетка обављања делатности: 01.04.2006
ПИБ: 104330578
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4520
Назив делатности: Одржавање и поправка моторних возила

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104330578
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000254704-33

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)62 570730
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni