SAMOSTALNA ZANATSKO GRAĐEVINSKO TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA MILAN CRVENI PR TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:49
Основни подаци
Пословно име: SAMOSTALNA ZANATSKO GRAĐEVINSKO TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA MILAN CRVENI PR TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 62099372
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: 7. jula 39
Датум почетка обављања делатности: 30.04.2008
ПИБ: 105602654
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 30.04.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4334
Назив делатности: Бојење и застакљивање

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105602654
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011402197-98

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 737162
Телефон 2: +381 (0)62 678493
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni