SAŠA ŠUĆOV PR ZANATSKA RADNJA SLAJ WOOD NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:33
Основни подаци
Пословно име: SAŠA ŠUĆOV PR ZANATSKA RADNJA SLAJ WOOD NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 62849231
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Mažić 25/1
Датум почетка обављања делатности:
ПИБ: 107590270
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности:

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 1610
Назив делатности: Резање и обрада дрвета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 107590270
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)62 8259546
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni