SIMA SAVIN PR, AUTOPREVOZNIK SAVIN NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:20
Основни подаци
Пословно име: SIMA SAVIN PR, AUTOPREVOZNIK SAVIN NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 61538356
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Pantić 1
Датум почетка обављања делатности: 20.07.2009
ПИБ: 106213030
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 20.07.2009

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

01.06.2010 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 106213030
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000323451-14

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)63 8339844
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni