SINDA DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:59
Основни подаци

Пословно Име: SINDA DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20172894
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Ледине 1/1
Датум оснивања:15.06.2006
ПИБ: 104486849

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 22.06.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2573
Назив делатности: Производња алата

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104486849
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0050100126394-59
160-0000000364997-21
105-0000006500155-56
105-6501200002158-43
160-0000000259809-44

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni