SLOBODAN GROZDANIĆ PREDUZETNIK, STR MASLINA TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:44
Основни подаци
Пословно име: SLOBODAN GROZDANIĆ PREDUZETNIK, STR MASLINA TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 52491550
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Svetog Save 11/V
Датум почетка обављања делатности: 22.10.1998
ПИБ: 101425069
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 22.10.1998

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4711
Назив делатности: Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425069
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011414391-85

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 737292
Телефон 2: +381 (0)63 8021801
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni