SNS COMMERCE DOO ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ I TRGOVINU, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:16
Основни подаци

Пословно Име: SNS COMMERCE DOO ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ I TRGOVINU, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08524882
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: POPOVAČE VENAC BB
Датум оснивања:15.02.1993
ПИБ: 101867992

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 10.10.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867992
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000013002274-09
160-0000000453638-72
105-0000000065066-92
325-9601700000419-82
325-9500700000856-52
205-0070100476736-37
310-0000000001531-82
205-0000000122305-27
340-0000011000555-90
105-6501200000636-50
355-0000001119719-81
325-9602700000419-77
105-0801200000643-11
325-9604700000419-67

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni