ŠOLTIŠ PETROL DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:26
Основни подаци

Пословно Име: ŠOLTIŠ PETROL DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20353155
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: 19. октобра 38-40
Датум оснивања:16.11.2007
ПИБ: 105305389

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 16.11.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4671
Назив делатности: Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105305389
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000934357-14
340-0000011013401-61
355-0000001113357-58

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni