Srbobran i KLER u programu “Misli globalno – privlači lokalno”

kler 02 Mar 2017 8:12

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Srbobran uzela je  učešće u edukativnom programu “Misli globalno – privlači lokalno”, čiji je cilj uspostavljanje standarda u načinu prezentovanja investicionih potencijala vojvođanskih lokalnih samouprava. Ovaj program predstavili su Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravi i Razvojna agencija Vojvodine u osnivanju – VIP Fond.

Pokrajinski sekretar Ognjen Bjelić poručio je ovom prilikom da je cilj sekretarijata da podrži i otvori za javnost sve one ideje i inicijative koje mogu doprineti svekupnom razvoju AP Vojvodine, naročito u segmentu korišćenja savremenih metoda usmerenih na regionalni ekonomski razvoj svih lokalnih samouprava i Vojvodine u celini, a posebno njenih nerazvijenih delova.

“Uveren sam da samo zajedničkim naporima možemo doprineti izgradnji regionalnog identiteta Vojvodine koji će biti prepoznatljiv po imidžu najrazvijenijeg područja Srbije, koje je sposobno da stalno kreira nove izvore konkurentske prednosti u odnosu na ostale susedne i prekogranične regione”, naglasio je sekretar Bjelić.

Prema njegovim rečima, glavni zadatak nove Razvojne agencije Vojvodine će činiti podsticanje razvoja i podizanje ekonomskog kapaciteta manje razvijenih lokalnih sredina, bilo da su u pitanju gradovi ili ruralna opštinska područja u Vojvodini, pre svega u cilju privlačenja većeg obima domaćih i stranih investicija, koje bi trebalo da obezbede novo zapošljavanje koje će biti stabilno i produktivno.

Edukativni program “Misli globalno – privlači lokalno”, ima za cilj uspostavljanje standardizovanog predstavljanja investicionih potencijala svih vojvođanskih opština i povećanje vidljivosti opština na internetu, a pored niza obuka o savremenoj poslovnoj komunikaciji, značaju internet marketinga, ima i zadatak organizuje da sve lokalne samouprave na svojim internet stranicama urade “Invest In” stranice na engleskom jeziku i da počnu sa aktivnom promocijom svojih potencijala na društvenim mrežama. Za ovaj program je VIP Fond nedavno dobio specijalno priznanje od magazina fDI Intelligence, dela poznatog lista Financial Times.

Komentari su zatvoreni