STPR DOŠIĆ SAŠA SAŠA DOŠIĆ PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 9:05
Основни подаци
Пословно име: STPR DOŠIĆ SAŠA SAŠA DOŠIĆ PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 51456246
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Smederevska 22
Датум почетка обављања делатности: 14.09.1994
ПИБ: 101814096
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 14.09.1994

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101814096
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000005755-28

Контакт подаци

Телефон 1: 021 732844
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni