STR A I M TATJANA CRNOJAČKI PR TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:40
Основни подаци
Пословно име: STR A I M TATJANA CRNOJAČKI PR TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 60372357
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Svetog Save 47
Датум почетка обављања делатности: 04.10.2006
ПИБ: 104633308
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 04.10.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4711
Назив делатности: Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104633308
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000013001611-58
340-0000000036039-65

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 737386
Телефон 2: +381 (0)63 595265
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni