STR DADA PROMET MILORAD GRAOVAC PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:47
Основни подаци
Пословно име: STR DADA PROMET MILORAD GRAOVAC PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 55454469
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Miloša Obilića 23
Датум почетка обављања делатности: 16.09.2002
ПИБ: 103211017
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 16.09.2002

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4639
Назив делатности: Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103211017
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000021505-17

Контакт подаци

Телефон 1: 021 730186
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni