STR DEJANA DEJANA PUŠKIĆ PR , SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:54
Основни подаци
Пословно име: STR DEJANA DEJANA PUŠKIĆ PR , SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 55454477
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Bigina 9
Датум почетка обављања делатности: 01.10.2002
ПИБ: 101868129
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.10.2002

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

15.01.2012 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4789
Назив делатности: Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101868129
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001031077-33

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса: https://dejana-srbobran.ls.rs/rs/

Komentari su zatvoreni