STR KOMISION I MENJAČNICA JOVANKA JOVANKA SIRIŠKI PR TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:45
Основни подаци
Пословно име: STR KOMISION I MENJAČNICA JOVANKA JOVANKA SIRIŠKI PR TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 60498776
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Svetog Save 39
Датум почетка обављања делатности: 15.02.2007
ПИБ: 104794864
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.02.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4771
Назив делатности: Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104794864
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0051070030415-03
105-0000006500298-15
105-6501340000814-10
160-0000000273586-35
355-0003200370131-78
160-0000000934285-36

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 737111
Телефон 2: +381 (0)63 7725624
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni