STR MEKIĆ LJUBIŠA MEKIĆ PR, SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 9:09
Основни подаци
Пословно име: STR MEKIĆ LJUBIŠA MEKIĆ PR, SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 56334203
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Miloša Crnjanskog 1
Датум почетка обављања делатности: 01.11.2004
ПИБ: 103516106
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.11.2004

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4711
Назив делатности: Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103516106
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200188592-40
355-0000001114667-08
160-0000000430462-51

Контакт подаци

Телефон 1: 021 731 418
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni