STR MICA OLGA KRSTIĆ PREDUZETNIK , NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 8:14
Основни подаци
Пословно име: STR MICA OLGA KRSTIĆ PREDUZETNIK , NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 51004507
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Dr. Lazara Rakića 12
Датум почетка обављања делатности: 05.08.1992
ПИБ: 101428681
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 05.08.1992

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4729
Назив делатности: Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101428681
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001008615-04
340-0000011414340-44

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 730288
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni