STR STOJANKA I RISTO STOJANKA UBIPARIPOVIĆ PR TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:50
Основни подаци
Пословно име: STR STOJANKA I RISTO STOJANKA UBIPARIPOVIĆ PR TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 61952063
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Vojske Jugoslavije 23
Датум почетка обављања делатности: 15.09.2008
ПИБ: 105765033
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.09.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

17.04.2015 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4778
Назив делатности: Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105765033
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011402612-17

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 737465
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni