STS TALIJA DOO, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:11
Основни подаци

Пословно Име: STS TALIJA DOO, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20120991
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Дожа Ђерђа 2
Датум оснивања:19.01.2006
ПИБ: 104442495

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 24.01.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2651
Назив делатности: Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104442495
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001128427-50
170-0030021470015-50
105-0000006500042-07
105-6501200001361-09
220-0000000077432-14
170-0030021470026-17
160-0000000928835-90
170-0030021470000-95
170-0030021470001-92

Контакт подаци

Телефон 1: (021) 730-312
Телефон 2: 062 266-338
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni