SUR BIFE AGORA BASKET MIHAJLOVIĆ DEJAN PREDUZETNIK SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:38
Основни подаци
Пословно име: SUR BIFE AGORA BASKET MIHAJLOVIĆ DEJAN PREDUZETNIK SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 51780566
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Trg Republike 2/5
Датум почетка обављања делатности: 13.12.1996
ПИБ: 101867415
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 13.12.1996

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 5630
Назив делатности: Услуге припремања и послуживања пића

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867415
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001012049-81
340-0000011414352-08

Контакт подаци

Телефон 1: +38163505909
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni