SUR BIFE KOD VLADE KRAMERA DRAPŠIN SOFIJA PREDUZETNIK, TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:43
Основни подаци
Пословно име: SUR BIFE KOD VLADE KRAMERA DRAPŠIN SOFIJA PREDUZETNIK, TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 51619072
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Svetog Save 50
Датум почетка обављања делатности: 16.10.1995
ПИБ: 101943140
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 16.10.1995

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 5630
Назив делатности: Услуге припремања и послуживања пића

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101943140
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011414445-20

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 730288
Телефон 2: +381 (0)64 3463640
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni