SUR KAFE BAR ARVAJI ARVAJI MIRJANA PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:58
Основни подаци
Пословно име: SUR KAFE BAR ARVAJI ARVAJI MIRJANA PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 52491371
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Trg Republike 1
Датум почетка обављања делатности: 25.08.1998
ПИБ: 101425446
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 25.08.1998

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 5630
Назив делатности: Услуге припремања и послуживања пића

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425446
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000338454-13
160-0000000925268-24

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 732 363
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni