SUR LIPOV HLAD SLAĐANA POLUGA PR NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 8:19
Основни подаци
Пословно име: SUR LIPOV HLAD SLAĐANA POLUGA PR NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 60344167
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: L. Rakića bb
Датум почетка обављања делатности: 10.10.2006
ПИБ: 104600567
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 10.10.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 5610
Назив делатности: Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104600567
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200313365-44

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)64 2343871
Телефон 2: +381 (0)63 8856054
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni