ŠVRĆA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:12
Основни подаци

Пословно Име: ŠVRĆA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08283028
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Трг Републике 1
Датум оснивања:25.02.1992
ПИБ: 101425778

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 15.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4690
Назив делатности: Неспецијализована трговина на велико

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425778
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000010037-35

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni