SZR BRAĆA DRAGAN NOJIĆ PR NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:16
Основни подаци
Пословно име: SZR BRAĆA DRAGAN NOJIĆ PR NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 62152168
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Jockov 131
Датум почетка обављања делатности: 01.05.2008
ПИБ: 105554222
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.05.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

01.09.2008 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4331
Назив делатности: Малтерисање

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105554222
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-0000006500174-96

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 739454
Телефон 2: +381 (0)64 3222162
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni