SZR DANE BRANKICA VASIĆ PR TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:52
Основни подаци
Пословно име: SZR DANE BRANKICA VASIĆ PR TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 61996494
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Vuka Karadžića 14
Датум почетка обављања делатности: 15.10.2008
ПИБ: 105794059
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.10.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4333
Назив делатности: Постављање подних и зидних облога

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105794059
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011402673-28

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 737453
Телефон 2: +381 (0)63 7669116
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni