SZR DAVIDOV V STEVAN DAVIDOV PR, TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:48
Основни подаци
Пословно име: SZR DAVIDOV V STEVAN DAVIDOV PR, TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 62092653
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Vojvode Živojina Mišića 42
Датум почетка обављања делатности: 15.05.2008
ПИБ: 105602638
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.05.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 2932
Назив делатности: Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105602638
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001121160-26

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)64 549679
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni