SZR DUŠKO MILOVAC PR TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:51
Основни подаци
Пословно име: SZR DUŠKO MILOVAC PR TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 61952764
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Žarka Zrenjanina 5
Датум почетка обављања делатности: 15.10.2008
ПИБ: 105808235
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.10.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

20.08.2010 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 0147
Назив делатности: Узгој живине

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105808235
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-0000006500243-83

Контакт подаци

Телефон 1: 063 1251108
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni