SZR FRIGO-DRAGAN DEJANOVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:41
Основни подаци
Пословно име: SZR FRIGO-DRAGAN DEJANOVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 52491304
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Đure Vujina 26
Датум почетка обављања делатности: 20.07.1998
ПИБ: 102122574
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 20.07.1998

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

04.10.2006 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 9522
Назив делатности: Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102122574
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000066387-56
105-0000000065136-76

Контакт подаци

Телефон 1: +38121/737459
Телефон 2: +38163/8267137
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni