SZR KAMEN MERMER TOT ATILA PR, SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 06 Sep 2016 10:54
Пословно име: SZR KAMEN MERMER TOT ATILA PR, SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 50897915
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Žarka Zrenjanina 17
Датум почетка обављања делатности: 01.02.1991
ПИБ: 101425500
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.02.1991

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 2370
Назив делатности: Сечење, обликовање и обрада камена

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425500
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000013000943-25
340-0000000012946-86

Контакт подаци

Телефон 1:021730405
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni