SZR KAMENOREZAC ROBERT KUPCO PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 9:10
Основни подаци
Пословно име: SZR KAMENOREZAC ROBERT KUPCO PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 55454779
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Vrbaška 1
Датум почетка обављања делатности: 16.01.2003
ПИБ: 102615324
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 16.01.2003

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 2370
Назив делатности: Сечење, обликовање и обрада камена

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102615324
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000123245-08

Контакт подаци

Телефон 1: +38163/8203820
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni