SZR KAMENOREZAC STOJAN NOVAKOV PR TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:40
Основни подаци
Пословно име: SZR KAMENOREZAC STOJAN NOVAKOV PR TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 51705068
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Đure Vujina 53
Датум почетка обављања делатности: 01.05.1996
ПИБ: 101813876
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.05.1996

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 2370
Назив делатности: Сечење, обликовање и обрада камена

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101813876
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000005847-43
220-0000000127354-16

Контакт подаци

Телефон 1: +38121737465
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni