SZR LAK KORAK DAMIR BABIĆ PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:46
Основни подаци
Пословно име: SZR LAK KORAK DAMIR BABIĆ PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 54761996
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Kajmakčalanska 3
Датум почетка обављања делатности: 08.03.2002
ПИБ: 101425760
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 08.03.2002

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 1520
Назив делатности: Производња обуће

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425760
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000008443-15
340-0000013001470-93

Контакт подаци

Телефон 1: 021 730186
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni