SZR MARCONI JASMINA MARKOVIĆ PR NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:17
Основни подаци
Пословно име: SZR MARCONI JASMINA MARKOVIĆ PR NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 62070811
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Jockov 121
Датум почетка обављања делатности: 01.07.2008
ПИБ: 105667142
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.07.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

13.08.2014 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 1413
Назив делатности: Производња остале одеће

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105667142
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000306413-09

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 739066
Телефон 2: +381 (0)64 6359772
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni